Transplantimi i Vetullave Të Mjekrës

Kur bëhet fjalë për ndryshimin e stilit të tyre personal, burrat shpesh shikojnë flokët e fytyrës për të ripërcaktuar pamjen e tyre ose të bëjnë një deklaratë të modës. Herë pas here, flokët e bashkangjitur të fytyrës mund t’i japin njeriut një ndjenjë mashkullore, dhe rritja mund të arrihet në vetëm disa ditë. Sidoqoftë, për disa burra, flokët e fytyrës janë të pakta ose mungojnë, gjë që mund të jetë një burim zhgënjimi. Kirurgjia e transplantimit të flokëve të fytyrës tani është duke u përdorur si një procedurë e zakonshme kozmetike për të ndihmuar burrat të arrijnë mjekrën dhe rritjen e vazhdueshme. Vetullat, nga ana tjetër, janë një përbërës thelbësor që ndikon plotësisht në pamjen e përgjithshme të fytyrës dhe luan një rol të rëndësishëm në komunikim. Mungesa ose gjë e rrallë e vetullave dhe asimetria ndikojnë negativisht si tek gratë ashtu edhe tek burrat.

Pse transplantimi i vetullave të mjekrës mustardë?

Rritja e flokëve të fytyrës ose mungesa e mjekrës së parregullt mund të jetë për shkak të gjenetikës, elektrolizës, traumës fizike ose gërvishtjeve nga operacioni ose defektet kongjenitale. Në këtë rast, pamja më intensive dhe natyrale me teknikat e transplantimit të flokëve mund të arrihet një pamje më mashkullore.

Kush është i përshtatshëm për transplantimin e vetullave të mustaqeve të mjekrës?

I përshtatshëm për njerëzit me humbje të fytyrës. Transplantimi i flokëve kryhet duke përdorur teknika të tilla si FUE ose DHI. Me këto teknika, gjëndrat e flokëve hiqen nga pjesa e pasme e kokës dhe ri-implantohen në zonat e fytyrës, ku pacienti dëshiron të rritet. Dallimi kryesor midis dy procedurave është se flokët e dhuruesve hiqen nga pjesa e pasme e kokës. Kjo teknikë është shumë e ndjeshme për nga natyra dhe për këtë arsye kirurgu juaj kërkon që linjat e fytyrës të vizatohen në mënyrë korrekte dhe që gjëndrat e flokëve të mbillen në këndin, drejtimin dhe dendësinë e duhur. Sasia mesatare e shartimeve të përdorura për operacionin e transplantimit të flokëve të fytyrës është si më poshtë:

Mustaqe: 350-500 shartime

Bari i plotë: deri në 1.500 shartime

Favoritet: 200-250 shartime nga të dy palët

Mjekra: 300-3,000 shartime në varësi të zonave të humbjes dhe rezultatit të dëshiruar

Vetull: 100-700 shartime nga të dy palët

Transplantimi i vetullave të mjekrës mustardë si të bëni?

Beard, Mustache and Eyebrow TransplantationTeknika të transplantimit të flokëve FUE ose DHI, si qetësues lokalestetikë dhe oralë kryhen duke përdorur. Procedura zgjat 2-8 orë në varësi të kërkesave estetike të pacientit. Pas procedurës, predha të vogla të kuqe shfaqen në folikulet e transplantuara rishtazi, por zhduken brenda një jave. Pas rreth 3-4 javësh, qimet e transplantuara fillojnë të bien. Ky është një proces plotësisht normal sepse folikulat nën lëkurë janë akoma në vend dhe flokët e rinj fillojnë të rriten për rreth 3-4 muaj. Flokët e sapokërkuara të fytyrës janë të përhershme dhe rriten natyrshëm si flokët normal të fytyrës. Pasi të rriten, burrat rruajnë si një mjekër natyrale, mustaqe dhe aplikojnë kujdes. E njëjta gjë vlen edhe për vetullat.

Cilat janë çmimet e transplantimit të mjekrës, mustaqeve dhe vetullave?

Mimi ndryshon në varësi të sa shartimeve duhen për të arritur rezultatin e dëshiruar kozmetik.

Pyetjet e bëra më shpesh

A janë rezultatet e përhershme?

Po, pasi të gjenden gjëndrat e transplantuara rishtazi, rritja e flokëve do të jetë e përhershme dhe do të duhet të rruhet si flokët normal të fytyrës.

Kush janë kandidatët e pranueshëm?

Burrat që luftojnë për rritjen e flokëve të fytyrës janë kandidatë për këtë operacion. Kjo do të thotë që flokët e fytyrës nuk rriten plotësisht ose shfaqen të vogla ose të fragmentuara. Në mënyrë që ky operacion të jetë i suksesshëm, duhet të ketë flokë të mjaftueshëm në zonën e donatorëve (dmth prapa kokës).

Çfarë duhet të konsiderohet në transplantimin e vetullave?

Vetullat janë më të rëndësishëm sesa mendojnë shumica e njerëzve. Natyrisht, shfaqja e një fytyre pa vetullat ose e një fytyre me vetull asimetrike ose joproporcionale ndikon shumë më tepër nga sa mendoni. Sepse vetullat janë një tipar i rëndësishëm i komunikimit. Pothuajse çdo shprehje e fytyrës së njeriut përmban vetullat në një farë mënyre. Implantet e vetullave mund ta bëjnë fytyrën tuaj më të lehtë për t’u lexuar, gjë që mund të ndihmojë në përmirësimin e ndërveprimeve shoqërore. Vetullat janë gjithashtu shumë të rëndësishme për të mbrojtur sytë tuaj. Flokët e vetullave sigurojnë një mbrojtje të rëndësishme kundër djersës, ujit dhe çdo gjëje tjetër që mund të hyjë në sytë tuaj. E gjithë mosha, përkatësia etnike, gjinia dhe lloji i fytyrës luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e trashësisë, formës dhe rripit tuaj ideal të vetullave. Prandaj, mbështetja në specialistët me përvojë të transplantit të vetullave është thelbësore për suksesin e procedurës tuaj.

Menu