Dizajni i Vijës së Përparme të Flokëve

Pacientët, veçanërisht pacientët e rinj, shpesh kërkojnë linja të ulëta, të drejta flokësh. Shtë mjaft e kuptueshme që pacientët që vendosën të bëjnë një operacion për transplantim të flokëve donin modelimin e vijës së flokëve të parë në grupmoshën më të ulët të mundshme. Sidoqoftë, kjo kërkesë nuk është e përshtatshme për të gjitha grupmoshat. Prandaj, krijimi i një linje flokësh të përshtatshme për moshën do të sigurojë një pamje më të natyrshme.

Gjëja e parë për të mbajtur mend është se linjat e flokëve të ulëta të drejtë mund të rikrijohen me sukses me teknika moderne të transplantimit të flokëve. Në veçanti, njësitë folikulare me një flokë, d.m.th., flokët e vetëm, vija e flokëve ballore duke përdorur njësitë folikulare të shumëfishta të prapambetura mund të merren duke përdorur pamjen natyrale. Sidoqoftë, fakti që është teknikisht i mundshëm nuk do të thotë se duhet të zbatohet.

Dizajni i vijës së përparme të flokëve nuk duhet të jetë shumë i ulët

Ka disa probleme në krijimin e linjave të flokëve shumë të ulët, të drejtë:

Të gjithë pacientët kanë një numër të kufizuar të gjëndrave të donatorëve dhe rënia e flokëve është një gjendje progresive. Nëse një pacient fillon me një fije floku që është shumë e ulët dhe e drejtë, dhe rrallimi vazhdon në zona të tjera të kokës, ekziston mundësia që pacienti të mos ketë aftësinë për të kuruar shartimin dhe për të trajtuar pjesë shtesë të kokës. Përdorimi i shumë shartimeve në një vij të ulët, të drejtë të flokëve dhe varfërim të folikujve për zonat e larguara quhet adlandırıl front loading dhe ky është një problem i vërtetë.

Dizajni i vijës së përparme të flokëve duhet të bëhet sipas moshës

Transplantimi i flokëve është i përhershëm dhe një vijë e ulët e drejtë e flokëve që duket mirë në një pacient të ri mund të duket e natyrshme ose të duket e mirë sa plaket pacienti. Kur krijoni një fije floku, qëllimi është të hartoni një dizajn i cili do të duket i mirë dhe i përshtatshëm në moshën 25 vjeç, në mënyrë që të duket i përshtatshëm në moshën 65 vjeç. Dizajni i transplantuar i vijës së flokëve nuk do të ndryshojë, kështu që duhet të mbahet në mendja.

Dizajni i vijës së përparme të flokëve duhet të ketë prerje natyrale

Linjat e flokëve janë natyrisht të meta. Edhe tek njerëzit me shumë pak humbje të flokëve, ekzistojnë parregullsi, zona me ngecje të lehtë dhe lartësi të ndryshme. Nëse një linjë flokësh e transplantuar është formuar në mënyrë të përkryer në një mënyrë të ulët, të drejtë, mund të mos duket e natyrshme.

Dizajni i pahijshëm i vijës së flokëve është e vështirë për t'u rikthyer

Më e rëndësishmja, ju mund të ulni një linjë më të lartë të flokëve në transplantimin e flokëve, por është shumë e vështirë të ngrini një vijë të ulët flokësh. Nëse pacienti tani merr një linjë më të lartë të flokëve dhe humbja e flokëve mbetet përgjithmonë në ekuilibër, linja e flokëve mund të zvogëlohet lehtësisht nga transplantet shtesë. Sidoqoftë, nëse linja e flokëve është e vendosur shumë e ulët për të filluar dhe pacienti dëshiron ta heqë atë ose e dëshiron atë përsëri, procesi është i vështirë dhe jo gjithmonë ka sukses.

Vija e flokëve të përparme duhet të bëhet me porosi

Sidoqoftë, në përgjithësi mënyra më e mirë është krijimi i një linje flokësh “të përshtatshme për moshën” që nga fillimi. Kjo përshkruan një qasje natyrale që riformulon fytyrën e një pacienti dhe krijon përmasa të favorshme dhe do të vazhdojë të “moshojë mirë dhe është një linjë flokësh me pamje të mirë në moshën 65 vjeç. Planifikimi individual i dizajnit të vijës së flokëve të parë është shumë i rëndësishëm. Sepse në botën e transplantimit të flokëve, nuk ka një dizajn të tillë që përshtatet për të gjithë ”.

Menu