Saç Ekimi Aşamaları

Saç ekimi yaptırmaya karar verdiyseniz veya saç ekimine dair ön bilgi sahibi olmak önemlidir. Farklı saç ekimi teknikleri ve bunların aşamaları bilgi edindiğinizde sizin için en doğru tekniğe de karar vermeniz kolaylaşır. Saç ekimi işlemi için birkaç teknik kullanılır. Bu teknikler modern tıbbın getirdiği gelişmelerle oldukça gelişmiş bir noktaya evrilmiştir. Uygulanan bu teknikler sayesinde saç ekimine dair herhangi bir iz kalmaz ve doğal bir görünüm elde edersiniz. Saç ekimi aşamalarını 3 kısımda ele almak mümkündür. Bu aşamalar saç ekimi öncesi, saç ekimi esnası ve saç ekimi sonrası şeklinde özetlenebilir.

Her aşama önemli olmakla birlikte saç ekimi öncesi en önemli kısımdır da denilebilir. Çünkü her türlü planlama ve teknikler bu kısımda belirlenir. Özellikle planlama kısmında belirlenen kıstasların saç ekiminin ana temasını oluşturduğu için özenli bir seçim yapılır.

Saç ekimi uzmanı tarafından belirlenecek olan hususlar genel olarak; greft sayısının ne olacağı, saçın hangi kısımlarına ekimin yapılacağı, saç çizgisinin başlangıç yerleri, saç ekimine ilişkin yapılması gereken kan tahlilleri gibi durumlardır. Bu durumların tespiti kritik öneme sahiptir. Saç ekimi öncesinde aynı zamanda riskli hastalara ilişkin öyküleri alınır. Bu öykülerde ilaç alerjisi gibi durumların tespiti yapılır.

Saç Ekimi Esnası Aşamasında Neler Yapılır?

Saç ekimine ilişkin gerekli tespitleriniz yapıldıktan sonra, belirlenen kriterlere uygun olacak şekilde işlemlere başlanır. İşlem esnasında ağrı hissetmemeniz için lokal anestezi yapılır. Ekim işlemi nereye gerçekleşecekse o noktalara lokal anestezi yapılarak uyuşturulur. Böylelikle genel manada ağrı hissetmeyeceğiniz gibi ağrı kesici kullanmanıza da gerek kalmayabilir.

Ekim yapılacak bölgenin uyuşturulmasının ardından özel bir sıvı ile şişirilmesi işlemi yapılır. Bu sıvı sayesinde yüzey genişler ve daha fazla sayıda greft alınması sağlanmış olunur.

Planlama aşamasında belirlenen saç ekimi bölgesi ve kanal sayısına uygun olacak şekilde kanal açılması işlemi uygulanır. Kullanılan özel teknik aletler sayesinde lokal anestezi yapılmış bölgeye önceden planlanan delikler diğer bir deyişle greftlerin ekileceği kanallar açılarak işleme devam edilir. Bu noktada açılan kanal sayısı ile greft sayısının eşdeğer olması önemlidir.

Saç ekimi operasyonunun son noktasında ise greftlerin ekilmesi yapılır. İlk olarak alınan kökler, saç ekimi için açılan kanallara ekilir. Bu noktadan önce greftlerin steril olarak korunması son derece önemlidir. “Greft nedir, Neden Önemlidir” yazımızı okuyarak greftlere ilişkin detaylı bilgiyi edinebilirsiniz. Besleyici sıvılardan oluşan kaplara konulan greftlerin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi yapılır.

Saç Ekimi Operasyonu Sonrası, Saçların Büyümesi

Saç ekim operasyonu sonrası sargıya gerek kalmadan özel bir sıvı silikon ile işlem yapılan bölge kapatılır. Bu işlemin amacı dış temasın engellenmesidir. Operasyonlardan sonra eve geldiğinizde saçlarınızı açık tutmalısınız. Saçlarınıza oksijenin girmesi yaraların iyileşmesinde gerekli ve önemli bir unsurdur. Şapka kullanımı saçlarınıza bir baskı uygulayacaktır. Bu süreçte şapka benzeri aksesuarlar kullanmamak iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Dikkat etmeniz gereken noktalardan bir diğeri de ekim yapılmış belgenin herhangi bir yüzeyle temas etmemesidir. Özellikle ilk bir hafta boyunca hastanın sırtüstü uyuması gerekir. Yan yatmak veya yüzükoyun yatmak bu esnada yapılmaması gereken hareketlerden biridir.

Saçlarınızın ilk yıkaması operasyonu yaptırdığınız yerde olabilir. Bunun dışındaki yıkama işleminizi ise en erken 24 saatte yapmalısınız. Ancak 72 saati aşmamalıdır. Yıkamaya ilişkin tüm tavsiyeleri uzmanlarımız tarafından alabilirsiniz. Saçların uzaması ise biraz sabır gerektiren bekleme süresine sahip olsa da 6. aydan sonra gözle görülür değişimleri görebilirsiniz. 1 yıla geldiğinde ise istediğiniz gibi saçlarınızın

Menü