MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

  1. 1. Tarafların kimlik, iletişim ve ticaret bilgileri.

SERVİS SAĞLAYICI

Unvan: EMP SAĞLIIK HİZMETLERİ AŞ.

Adres: KÜÇÜKBAKKALKÖY Mah.. YENİDOĞAN Cad. no :25-A Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 0541 345 07 22

E-posta: [email protected]

Mersis Numarası: 0334111875900001

1.2. ALICI:

Tüm üyeler, EMP SAĞLIK HİZMETLERİ firmasına ait e-ticaret mağazası emphair.com üzerinden üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar (Bundan sonra “ALICI” veya “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)

1.2. Sözleşme konusu hizmete ilişkin sözleşme onaylandığında alıcı işbu sözleşme ile doğacak hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi masrafları üstlenmeyi taahhüt eder.

MADDE 2- KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, nitelikleri geçerli olan hizmetin satışı, ifası, iadesi, uyuşmazlık durumlarına ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir ve satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir ve HİZMET SAĞLAYICI’nın www.emphair.com web sitesinde elektronik ortamda onaylanmıştır .

2.2. ALICI, işbu sözleşme ile işbu sözleşmeyi Türk Borçlar Kanunu’na uygun olarak okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini özgür ve açık iradesiyle onayladığını kabul eder. Bu bilgiler çerçevesinde hizmet sözleşmesini tamamladığını, hizmete ilişkin kampanya bilgilerinin ve detayların ortama uygun olarak sitede paylaşıldığını ve bu bilgiler çerçevesinde hizmeti seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu ve HİZMET SAĞLAYICI’nın adres ve unvanını, sözleşme konusu hizmetin özelliklerini, vergi dahil hizmet bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini öğrendiğini beyan ve taahhüt eder.

2.3. Sözleşme, ALICI’nın mesafeli satış sözleşmesini okuyup onaylamasıyla sözleşme kurulmuş sayılır ve sözleşme bedeli HİZMET SAĞLAYICI’nın hesabına aktarılır ve seçilen hizmetin teslimi ile sona erer.

MADDE 3- SÖZLEŞME ÜRÜNÜNE VE ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Sözleşme konusu hizmetin ön ödeme kapsamında olup bilgileri HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. ALICI, bu sözleşmeyi onaylamakla, HİZMET SAĞLAYICI’nın internet sitesinden hizmete ilişkin bilgileri ve özellikleri detaylı olarak okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder. Hizmet bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanyanın koşulları ve tarihleri hizmete ilişkin bilgiler arasında paylaşılır ve ALICI’nın işbu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra siparişi onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşmenin devamında belirtilmiş olup, tarafların açık iradeleri doğrultusunda bir ödeme planı oluşturulmuştur. 

3.2. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onayladığında, hizmet bedelinin , hizmet sağlayıcı tarafından bildirilen kısmını hizmet ön ödemesi olarak ödemekle yükümlüdür. Belirtilen süre içinde ödemenin tamamının yapılmaması halinde sözleşme ALICI tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş ve sözleşmeden çekilmiş kabul edilecektir. Böyle bir durumda HİZMET SAĞLAYICI, ALICI tarafından yapılan hizmet ön ödemesini cayma tazminatı olarak kaydeder ve hasılat/gelir kaydedilen tutar kadar ALICI’ya fatura düzenler. ALICI, her ne sebeple olursa olsun hizmet bedelinin iadesini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3- Ödeme Yöntemi:

3.3.1. Kredi Kartı ile İşlem: ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yapabilmesi için ilgili bölümlerde kredi kartı bilgilerini eksiksiz ve hatasız doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek seferde veya kampanyalar kapsamında belirlenebilen taksit sayısına bölünerek ödeme yapılabilir.

Sipariş özeti sayfasında sipariş tutarının kaç taksitte ödenebileceği bilgisi yer almaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek seçtiğiniz taksit sayısından daha fazla taksit uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifinde olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın bilgisi olması halinde kampanyalar hakkında web sitesinde bilgi verilecektir.

Bankanız hizmet tutarını kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren taksit sayısına bölerek kredi kartı özetinize yansıtacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsuratlı farkları dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtamaz. Ayrıntılı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir.

Öte yandan, taksitli satışların sadece Bankaların kredi kartları ile yapılması nedeniyle ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Banka ile ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ve temerrüt faizine ilişkin hükümlerin uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- CAYMA HAKKI

4.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

  1. a) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. b)İade formu,
  3. c)İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  4. d)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür. ALICI da 10 günlük süre içerisinde malı iade etmekle yükümlüdür.
  5. e)ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  6. f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

4.3. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler hakkında cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kişisel bakım ürünleri, tedavi/ bakım ve destek ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. İş bu sözleşme ile ALICI, web sitesinde sözleşme konusu hizmeti inceleyip belirtilen özelliklerle kabul ettiğini, hizmetin ödemesini şartlarına uygun olarak yapacağını, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde yaşanacak sorunlardan sorumlu olmakta ve elektronik ortamda gerekli teyidi vermektedir.

5.2. HİZMET SAĞLAYICI, Türk Borçlar Kanunu ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in kendisine yüklediği yükümlülükleri mücbir sebepler dışında yerine getireceğini, işbu sözleşme konusu hizmetin aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak düzenleneceğini taahhüt eder.

5.3. Hizmetin içeriği, hizmet sırasında HİZMET SAĞLAYICI’nın ekip dinamiklerine bağlı olarak veya başka bir nedenle değişebilir. SERVİS SAĞLAYICI, programda belirtilen hizmet günü, saati, yeri ve doktoru değiştirme hakkını saklı tutar. Her iki durumda da ALICI’nın iade hakkı bulunmamaktadır. Ancak bu hakkın ALICI tarafından kullanılması halinde öncelik HİZMET SAĞLAYICI’nınmüsaitliğineverilecek ve ücretin iade edilmesi son çare olarak değerlendirilecektir.

5.4. Taraflar, Sözleşme hükümlerinin haksız sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaat dengesi açısından herhangi bir adaletsizlik bulunmadığını kabul ederler.

5.5. Hizmetin sözleşme bedeline vergilerin dahil olup olmayacağı açıkça belirtilir. Vergilerin ödenmesi her halükarda ALICI’ya ait olup, bu meblağ ödenecek toplam bedele dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.

5.6. ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler üzerinden ALICI’ya ulaşılamaması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için detayları sitede belirterek işbu sözleşmeyi feshedebilir.

5.7. HİZMET SAĞLAYICI, mesafeli hizmet satış sözleşmesinin içeriğinden dolayı ancak ALICI’nın sözleşme akdetme ehliyetine sahip olup olmadığını sitede paylaştığı bilgiler ve yapmış olduğu onaylar ile anlayabilecektir. Bu sebeple HİZMET SAĞLAYICI, işbu sözleşmeyi onaylayan kişinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu sebeple HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamaz ve gerekli ödemenin yapılmamasına katlanması beklenemez ve bu durumlarda ALICI ve yasal temsilcisi sorumludur.

5.8. ALICI’nın Sözleşme konusu hizmeti alabilmesi için işbu sözleşme bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, HİZMET SAĞLAYICI hizmet verme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.9. ALICI’nın kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini HİZMET SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde, HİZMET SAĞLAYICI’ nın hizmet sunma yükümlülüğü sona erer.

5.10. HİZMET SAĞLAYICI herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi konusu hizmeti taahhüt ettiği tarihte veremediğini düşünürse bu durumu derhal ALICI’ya bildirir ve hizmetin mümkün olduğu başka bir tarihe ertelenmesini talep edebilir. Bu durumda ALICI, herhangi bir ad altında sözleşmenin feshi, iade gibi taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. ALICI, kampanya bilgilerinin ve reklamların HİZMET SAĞLAYICI ile paylaştığı telefon ve e-posta adreslerine gönderilmesini kabul eder. Bu bilgileri HİZMET SAĞLAYICI ile paylaşmaktan vazgeçmek isterse, HİZMET SAĞLAYICI ile iletişime geçerek bilgi paylaşımının durdurulmasını talep edebilir.

5.12. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI ile iletişime geçtiği web sitesini kullanırken ve hizmet sözleşmesi konusu hizmet süresince kendisinden beklenen özeni gösterir. Sitenin kullanımı sırasında oluşabilecek sorun ve sıkıntılardan kendisi sorumlu olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın cezai ve hukuki hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5.13. HİZMET SAĞLAYICI’nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımını ve satışını yaptığı internet sitesine erişim, üçüncü şahıslar tarafından tasarlanan ve kullanılan internet siteleri üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, üçüncü kişilere ait sitelerde paylaşılan bağlantıların güvenliğinden sorumlu değildir. ALICI’nın HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olduğunu düşünerek ziyaret ettiği linkler sonucunda uğradığı zararlardan ALICI sorumludur. Bu sitelerdeki ilanlar ile HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi sitesindeki tanıtımlar arasında farklılıklar olması halinde alıcı, HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi sitesindeki tanıtımların esas alınacağını kabul eder.

5.14. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’yı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarına zarar verecek hiçbir şey paylaşamaz, siteyi hukuki amacı dışında kullanamaz, site üzerinden verici, virüs, program ve benzeri sanal zararlı yazılımlar yükleyemez.  ALICI, bu gibi durumlarda doğabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. HİZMET SAĞLAYICI’nın bu tür zararları yasal yollara başvurması durumunda yine ALICI sorumlu olacaktır.

5.15. ALICI, HİZMET SAĞLAYICI’dan vergi kesintisi bekleyemez ve hizmetin satışı sırasında doğacak verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.

5.16. İşbu Sözleşme’nin başında yer alan adresiniz, yasal ikamet adresiniz olarak kabul edilecek olup, HİZMET SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşme’den dolayı size yapacağı tüm tebligat ve tebligatlar yukarıda belirtilen ikametgah adresinize veya e-posta adresinize yapılacaktır. İkamet adresinizde veya e-posta adresinizde meydana gelen herhangi bir değişikliği 7 (yedi) gün içinde HİZMET SAĞLAYICI’ya yazılı olarak bildirmemeniz halinde, bu adreslere yapılacak herhangi bir tebligat geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 6-Mücbir Sebep

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve taraflardan birinin veya her ikisinin sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmesini imkansız kılan durumlar veya zamanında yerine getirilmemesi mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın vb.) durum olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep şahsında taraf diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı süresince taraflar yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu tutulamazlar. Bu mücbir sebep durumu, taraflara sözleşmenin feshi ve ALICI’ya iade talebinde bulunma hakkı vermez. 

MADDE 7 – DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, HİZMET SAĞLAYICI’nın veri tabanında ve sunucularında bulunan resmi defter ve ticari kayıtların, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasıran teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLAR VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda; İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri, hizmet verilecek şirket merkezinin bulunduğu yer dikkate alınarak belirlenecek mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Uygulanacak hukuk Türk Hukukudur.

İşbu sözleşme taraflarca okunmuş ve ALICI tarafından işlem tarihinde elektronik ortamda imzalanmış ve geçerlilik kazanmaya başlamıştır.

Menü